16/12/2016

Mırid


Dıbe
ku êdi mıj belavbûbe,
dimenê wunda ji, êdi xwıya dıke,
lê mıridên me,
weki her dem,
dı nav reştariya hışê xwe da,
wê disa “rasti”ya xwe bışopinın.
Ev e bê bextiya me
û sedema stûxwari û şıkestına me.

4/3/2013
Komposizyon 1, 2009, hıbra çini û pênusên rengin, 5x4,5 cm

No comments: