06/11/2013

Dimen, 2013, rengên akrilik, 50x70 cm


Dimen 1, 2013, rengên akrilik, 50x70 cm

Dimen 2, 2013, rengên akrilik, 50x70 cm

Dimen 3, 2013, rengên akrilik, 50x70 cm

Dimen 4, 2013, rengên akrilik, 50x70 cm

Dimen 1, 2013, rengên akrilik, 50x70 cm

Dawetnameya jı bo pêşengeha jı bo 30 saliya Komela Hunermendên Nigarkari ya Bakûra Yunanistanê