25/04/2009

Fotografê lı ser afişa pêşengeha Serhad Bapir - "Bındesti", 2005, grafika lı ser bleksiglass û dar, 102x82 cm.


No comments: