30/10/2008

Serhad: Rewitiya dı Hunera Grafikê da

Ev bûn gelek sal ku ez Serhad nasdıkım, ku baş tê bira mın, dıbe ku panzdeh sal bın. Dı despêkê da, dı atulya Dimitri Konto da xwendakar bû û paşê ji, diploma dıduyan ya grafikê sıtand. Ez nıkarım lı hımberi wi hınde objektif bım, lê ez dıkarım bêjım ku dı dawiyê da, hunera grafikê Serhad jı xwe ra qezançkır. Ez dıbêm qê, dı dawiyê da awayê heri berhemdar û afıriner ya xweifadekırına wi ev bû. Û jı mın bawerbıkın ku, gelek tıştên Serhad hene da ku ew jı me ra bêje. Her wan tıştên ku dıbêje, jiyaye. Serpêhatiyên wi, ne yên derewin ın. Rast ın, weki xwêya şorayiya Derya Ege’yê û toza axa Kurdıstanê. Lewra Serhad dı wi wari da hate dınê, warê êş û derdan, yê ku ev gelek wext e ku dıxwaze hebûna xwe ya dewletbûnê bıdestbıxe.
Dema ku Serhad hat atulya grafikan, hê jı wê çaxê va asoya xwe ya esthetiki avakırıbû û lı wır, bı zaninên nuh yên ku grafikê dıdan, asoya xwe fırehtır kır. Zaninên tekniki û her wusa ji hızrên esthetiki yên anagora kaliteya ku hunera grafikê dıde merıv. Ev qederek wext e ku wi ferhenga xwe ya nigari, ya ku berê xwe daye şıkıl (nigar) û hêza ku jı şıkl tê, hılbıjartiye. Bı hêz û xwurtbûneki wusa ku, hunermend dı warê zelalbûna mesajên xwe da, tu şıki û dudıliyê dı temaşevanên xwe ra nahêle.
Hunera wi bı rengê protestoyi û mırovane ye. Jı ber vê yekê, serpêhatiyên ku ew behsdıke, bûyerên wusa ne ku dı rojên me da ji dıqewımın. Gotına wi me şiyardıke, me lı serpiya dıhêle û jı me ra dubare dıke ku; dema ku ramanên mırovan bı rêzımana huneri tên eşkerekırın, hıngê, armanc ne xeml e, lê perwerdeya ruh e, beşdarbûn û fêmkırına rewşa ku ew pêşniyardıke ye. Berhemên wi tıje hesasiyet û hesret ın û her wusa ji, jı bo sıberojê tıje xewn û daxwaz ın. Manzere yên wi, xwediyê xususiyeteki dramatik ın, ku her yek jı me dıkare fêhmbıke, jı ber ku gundên ku ew çêdıke û pêşkêş dıke, jı mırovan vıtûvala û xali bûne.
Hunermend rêwitiya xwe berdewamdıke. Jı Yunanistana ku lê dıji û dıafırine, ew bı tevi ramanên xwe va, me dıbe ba rastiyan, ew rastiyên dıbe ku me yê tu cari nexwesta wan bıdita û nasbıkıra. Jı bo wi ev rêwiti deyn e û jı bo me ji dıvê bıbe ziyareta piroz.
Nisana 2008 a.
Ksenis Sahinis
Mamosteyê Grafikê ya Zaningeha Aristoteles ya Saloniki.

No comments: