20/03/2009

Newroz

Jın, 2006, pênusên rengin, 20x15 cm
Newroz

Ez dızanım ku,
baskên me şıkesti,
çar aliyên me xêrnexwaz
û dêk û dolab ın.

Ez dızanım ku,
çewa ku me kır,
wusa ji em nıkarın
bıbın seri.

Disa ji,
her bıhar,
vejineki nû,
û her Newroz,
jı nûva gerina
ruh û xwina
nav laşê me ye.

Ev e ku mın lı ser piya dıhêle,
agırê nav dılê mın dadıde
û şevreşa bextê mın roni dıke.

Ez dızanım ku,
her ev Newroz e,
ya ku dıkare wê xewa mırınê
û wê şıbandına me ya dıjmınan
jı hev tarûmar bıke.

Lewra,
pışti şer û xebata 200 salan,
sermaye
û serketına me ya heri mezın,
donê çıraya jiyana me,
her ev Newroz e, Newroz.

Adara 2009a


No comments: