23/07/2018

Distopia, 2018, rengên akrilik. 121x144 cmDistopia, 2018, rengên akrilik. 121x144 cmÇend Gotın Lı Ser Distopia


Tê gotınê ku “welatê merıv yê rasyteqini temenê zarokatiya merıv e."  Bê guman e ku ev temenê zarokatiyê wek tecrûbeyeke serpêhatiyê lı cıh û lı wareki da dıqewıme, ku lı wê derê, mala dê û bavê merıv, gund an ji bajarê ku merıv lı lê tê dınê û mezındıbe xwediyê gıraniyeki mezın e.

Dewletên bı hêz yên mezın yê cihanê dı despêka sedsaliya derbasbûyi da, bêy ku qedrê mafê çarenıvisa neteweyan, teybetmendiyên wan yên netewi û oli bıgrın, jı bo berjewendiyên xwe cihanê dı navbera xwe da parvekırın. Bı vi awayi, gelek netewe û xelkên ku hatın perçekırın dı despêkê da xwe dı gelek koloniyên dewletên mezın da ditın, ku dû ra ji ev koloni bûn dewletên serbıxwe. Mıxabın Kurd jı mafê xwe yê xwezayi yê çarenıvisê, ya Kurdıstaneke azad û serbıxwe bêpar man.

Hın mırov dı nav mıleteki/dewleteki serbest da têne dınê û hınên dın ji wek zarokên mıleteki bındest, yên hındıkahiya netewi an ji oli têne dınê. Çewa ku heseki nıkarıbe dê û bavê xwe hılbıjêre, her bı vi awayi ji merıv nıkare hılbıjêre ka dıxwaze dı welateki serbıxwe, demokratik û şên û geş da were dınê an ji dı minaka Kurd û Kurdıstanê da, dı welateki ku bı zeviyên mayin lê çandi û bı têlên honandi bı çar perçeyan hati perçekırın, ku jı aliyê çar dewletan va hatiye dagırkırın, ku lı wan perwerdeya zımanê zıkmaki hatiye qedexekırın, were dınê. Kes nıkare hılbıjêre ka lı kê derê dıxwaze were dınê, lê dıkare jı bo van tıştan teva têbıkoşe. Kurd viya dıkın, çewa gelek xelkên dın ji.

Dı vê têkoşinê da, tenê dı van çar salên dawi da bı dehan bajarên Kurdan yên wek Kobani, Şıngal, Sûr, Cızir, Xurmatû û bı hezaran gund  jı aliyê DAİŞ, dewletên Tırkiyê û Iraqê va hatın wêrankırın. Bı milyonan mırov jı warê bav û bapirên xwe hatın hılkışandın, lı Efrinê ji nıha ev dıqewıme.

Dı vê rêze berhemên xwe da ez lı ser vê mıjarê xebıtim: Warên ku mırov lê dıjin tên wêrankırın, tuxûb û qereqolên leşkeri ku çavderiya vê hovitiyê dıkın û dı asoyê da deryayeki, ku keştiyên jıhevketi mırovan ber bı gorıstana şıl an ji ber bı sıberoja nediyar ya penabertiyê va dajon.

26-02-2018          

27/09/2017

Kurdan jı bo Serxwebûna Kurdıstanê Bıryara Xwe Dan
Kurdan bı tevi pêkhateyên netewi û oli yên başûrê Kurdıstanê dı referandûma ku dı 25 ê İlona 2017 da pêkhat, dengê xwe jı bo serxwebûnêa Kurdıstanê dan.

Her çıqas tehditên Iraq û her sê dewletên dın yên diktator û raşist yên dagırkerên Kurdıstanê (Tırkiye, İran û Suriye) hebûn ji, Kurd bı şayi û bı xwedi bıryarbûneki mezın çûn ser sındoqên dengdanê.

İroj Komisyona Bılınd ya Serbıxwe ya Hılbıjartınan û Referandûma Kurdıstanê encemên pêş yên referandûma serxwebûna Kurdıstanê eşkerekır.

Beşdarbûna dı referandûmê da dı rêjeya % 72,16 bûye. Jı % 92,73 dengên ku rast hatıne bıkaraninin jı bo “Belê” ya jı bo serxwebûna başûrê Kurdıstanê bûne û jı %7,27 dengan ji jı bo “Na” bûne.

Kurd hêvidar ın ku dewletên mezın û rêxıstınên navnetewi bıbın navbeynkar da ku dewleta Iraqê qebûl bıke, da ku Kurdıstan bı awayê diyalog û aştiyane jı Iraqê veqete.

Her wusa em Kurd pışti bıkaranina vi mafê xwe yê rewa û xwezayi yê çarenıvisêyê, hêviya pıştgıri û hevkariya cıvata navnetewi ne.

Kurd xwedi bıryar ın ku bı her awayi û bı her bedeli vê serketına mezın ya referandûmê bıparêzın û serxwebûna Kurdıstanê pêkbinın.

Dı meşa Kurdan ya ber bı serxwebûna Kurdıstanê da, referandûm gava pêşi û her wusa ji gava mezın bû, ev roja wan ya mezın ji wê dereng nemine.

24/09/2017

Kurd Jı Bo Serxwebûna Başûrê Kurdıstanê Bıryara Xwe Dıdın.Kurd bı tevi hemû kêmnetewe û xwediyên olên cıhê yên beşa başûrê Kurdıstanê, sıbê 25 ê İlona 2017 da jı bo mafê xwe yê xwezayi û xwediyar yê jı bo çarenıvisa xwe, dıçın referandûmê. Ango, dıçın ser sındoqên dengdanê jı bo bıdestxıstına serxwebûna başûrê Kurdıstanê jı wê dewleta Iraqê ya sûni û jıhevketi ya ku dı nav şerê mezhebi da dıgevıze.

Ev beşa Kurdıstanê xwediyê rûbereke ku bı qasi rûberê dewleta Awusturya an ji Komara Çek e û xwediyê 8-9 milyon nışteciyi ye.

Ew status quo ya ku dı sala 1923 ya da hêzên emperyalistên xwırt yên hıngê (İngiltere û Fransa) bı hevkariya her du dewletên kolonyalist û nıjadperestên heremê (Tırkiya Mustafa Kemal û Farısistana Şah) bı peymana Lozanê lı ser Kurdan û Kurdıstanê ferzkırın, nıha êdi jıhevdıkebe û hıldıweşe.

Serxwebûna vê beşê Kurdıstanê, dı pêvajoya xebata mıletê Kurd ya jı bo Kurdıstana yekbûyi û serbıxwe da gava pêşi ye. Ev despêk e û wê dumayik were.

Belê jı bo çarenıvisê!

Belê jı bo serxwebûna Kurdıstanê!


Xwepêşandana jı bo pıştgıriya Serxwebûna Kurdıstanê, Hewlêr 22-9-2017 Foto: Seid Veroj 


Xwepêşandana jı bo pıştgıriya Serxwebûna Kurdıstanê, Hewlêr 22-9-2017 Foto: Kurdistan 24


10/01/2017

Ez


Ku mezınati ji hebe ez ım
û zanin ji hebe ez ım.
Diroka xwe,
ez bı xwe dınıvisinım
û serê her deqeyi,
ez jı nû va dizayn dıkım.

Ez aşvan ım
û her dıhêrım,
aqûbeta her kesê lı dora mın,
jı bo mın genım e.
Ev nanê ku jı vi arvani dertê,
naneki piroz e,
ev e sedema mezınbûna mın.

Ki çı dıbê, bıla bıbê,
Ez dıkarım her aşvan
û xwediyê
vi nanê piroz bım.
De lı hımberê mın
werın secdeyê.
Ez ım hebûna we,
lewra bêy vi nanê piroz,
wun ne tu tışteki ne.

20/6/2012 

Kompozisyon, 2014, hıbra çini, 18x13 cm

09/01/2017

Qertên Sersalê


Pışti ku dı sala 1987 a da ez ketım Akademiya Hunerên Spehi, pışti saleki - du salan, mın destpêkır jı nıviskar, weşanger û hın nas û dostan ra û her wusa ji jı xwışk û bırayên xwe ra qertên sersalê şand. Dı despêkê da mın wan qertan bı hıbra çini çêdıkır, ango her qert bı nigareki cuda bû û mın wan lıbo lıbo bı destan çêdıkır. Hıngê, mın dıxwest bı rêya van berhemên xwe yên huneri ra, bı van kes û saziyan ra bıkebım nav têkıliyê. Wan bı hunera xwe bıdıme nasin û her wusa bı vê diyariya berhemeka huneri, wan bı hunera nigari ra bıkım têkılidar. Vêca da ku hunerê vê carê bı destê xwendekareki hunera nigari nasbıkın, bı ferqa ku dı navbera berhemeki huneri û afiş, an ji qerteki ofsetê ya çapkıri bıhısın.

Her wusa, disa gelek caran, bı munasebeta serilêdanan, mın gelek berhemên xwe yên orjinal diyariya nas û dostan xwe kıriye. Niyeta mın her ew bû ku, ew bı hunera xweser bıhısın û bı vi awayi bıla hunera orjinal bıkebe nav jiyana wan. Bı vi awayi, bere – bere bı çaveki dın lı hunera nigari bınêrın û bala xwe bıdıne berhemên hunermendên Kurd.

Mın dı sala 1992 ya da Akademiya xwe qedand, lê mın vi kurmê xwe heta sala 2006 a her domand.

Dı sala 1997 a û pê va, vêca mın destpêkır û jı bo her sersalê grafikeki xweser çêkır. Ev grafik her car bı nigareki wek minak, Celadet Bedırxan, Cegerxwin, Bırca Zenbilfıroş û bı gelekên dın bûn. Mın van grafikên xwe, bı tirajeki dı navbera 20 û 26 lıban da, bı destan çapdıkır. Ango, mın bı van hejmaran grafikên orjinal çêdıkır. Mın pıraniya van grafikan bı rêya postê jı nas û dostên xwe û her wusa jı xwışk û bırayên xwe ra dışand. Mın lı pışt van grafikan, xeyni pirozkırına sersalê û dılxwaziyê, mın daxwaz û hêviyên xwe yên dı derbarê zımanê kurdi da ji dınıvisi.

Edi ev bûbû kevneşopiyeki jı bo mın, dı hın salan da, carna heta 31ê meha 12ye, ez bı çêkırına van grafikan mıjûldıbûm, heta dawiya salê ez lı ser van grafikan dıxebıtim û gelek caran, jı bo hıbra van grafikan zuwabıbe, mın wan dıani datani ser kalorifera mala xwe. Pışti ku zuwadıbûn, paşê mın wan bı rêya postê dışand.

Bı vi awayi, beriya dawiya salê, her sal “tayê mın dıgırt” û bı “mecbûriyeteki” ku mın bı xwe lı ser xwe ferzkırıbû, jı bo çêkırına van grafikan dıxebıtim.

Çewa ku mın got, mın dıxwest haya hın Kurdên ku lı welat û lı welatên dın da dıjiyan û nas û dostên xwe jı hunera xwe çêbıkım û bı vi awayi hunera nigariyê têxıme nav jiyana wan. Lı ba mın arşiva van berhemên mın heye, ka kijan salê mın jı kê ra kijan grafika xwe (û hejmara tiraja grafikê) şandiye.

Pıraniya kesên ku mın van berhemên xwe jı wan ra dışand, qet bersıva vê diyariya mın, bı qertek an ji bı nameyeki be ji, nedıdan. Lê mın jı xwe  ra  dıgot, ”tu nabe, bıla berhemên mın lı ba wan hebe û bıla bı ferqa berhemeki orjinal û afiş û qertên ofsetê bıhısın”

Mın hêvidıkır ku, dıbe ku hın kes van berhemên mın çarçovekırıbın û lı mala xwe, an ji lı nıvisgeha xwe da dalıqandıbın. Pışti gelek salan, dema ku mın hın jı van kesan ziyaretkır, mın dit ku pıraniya wan kesan ne tenê van berhemên mın çarçove nekırıbûn û lı diwareki da daneleqandine, her wusa ji, hın jı wan nızanıbûn ka van berhemên mın kırıne kijan qulıka malê û peyda ji nedıkırın!

Dı sala 2006 a da mın qertên sersalê yên dawi ji şand û dotıra salê mın bıryara xwe da ku êdi jı tu kesi ra êdi tu qert û merta bı berhemên xwe yên orjinal neşinım. Lê merıv nıkare zû bı zû dev jı kurmê xwe berde, her wan salan İnternet êdi baş ketıbû nav jiyana me ji, vêca mın destpêkır qertê xwe yê sersalê bı rêya İnternetê jı nas û dostên xwe ra dışand. Mın hem dı sersalan da û hem ji dı Newrozan da bı vi awayê qertên xwe yên elekroniki dışand. Ev qert her car bı fotografeki berhemeki mın bû.

Mın bala xwe dayê, vayê pıraniya van kesên ku ez van qertên elektroniki jı wan ra dışinım, tu bersıv û mersıvê ji nadıne mın, û dı sala 2010 da êdi mın bıryara xwe da ku êdi ez ê dev ji vi kurmê xwe bı temami berdım.

Nıha, bı awayeki gışti, dıvê 150-200 grafik û resımên mın lı ba 40 kesi û saziyan hebe. Lı ba hınan 1 û lı ba hınên dın heta 7 berhemên mın hene. Ez pê dızanım ku kêm kesan van berhemên mın lı ba xwe parastıne û çarçovekırıne û her wusa ji ez pê nızanım ka pıraniya van kesan çı bı van berhemên mın yên orjinal kırıne.

Dı sala 2009 a da, mın dı pêşengeha xwe ya grafikan ya berfıreh da, 94 grafikên xwe nişanê xelkê da. Bajarvaniya bajarê Thessaloniki΄yê jı bo vê pêşengehê katalogeki mezın yê 32 rûpeli yê bı zımanên yunani û kurdi çapkır. Mın vê katalogê bı rêya postê jı 60i zêdetır kesi û saziyên Kurdan ra şand. Mın jı bo Beşa Kurdi ya Radyoya Dengê Amerikayê ra ji lıbeki şandıbû. Hıngê Xelefê Zıbari bı mın ra jı bo radyoyê hevpeyvineki çêkır. Mamê Xelefê Zıbari, bı wi Kurmanciya xwe ya sıpehi, rojek beriya ku hevpeyvinê çêbıke telefonê mın vekır û me bı hev ra sohbetê kır. Hın tıştan jı mın pırsi, dı nava sohbetê da jı mın ra got ku ka gelo ez dızanım ki helbesta sıtrana “Nesrin” ya ku Mıhemed Şêxo dıstre, nıvisiye, mın bı sıtranê dızanıbû, lê mın xwediyê helbestê nızanıbû. Mamê Xelefê zıbari  jı mın ra got ku wi bı xwe vê helbestê nıvisiye.

Dı nav sohbetê da behsa kataloga mın ji kır û got ku “ev berhemên ku dı nav vê katalogê da hene gelo qê te hemû çêkırıne?” Mın got belê. Ewi ji jı mın ra got ku “lê portreyê Celadet Bedırxan mın berê ji ditiye, lı ba mın heye û mın lı nivisgeha xwe da dalıqandiye” Ango ani wê maneyê ku ev berhema ku dı katalogê da heye, ne ya mın e. Hıngê mın jı wi ra got ka here lı bınê berhemê bınêre, qê navê mın nanıvisine? Wusa bû. Hıngê mın jê ra got ku mın vê grafika xwe 6 sal beriya nıha, wek qerta sersalê jı Beşa Kurdi ya Radyoya Dengê Amerikayê ra şandıbû û we tu bersıvi ji nedabû mın.

Werhasıl, ev pêvajoya qertên sersalê jı bo mın bû tecrubeyeki û alikariya mın kır da ku ez dı derbarê hunera nigari da zêdetır bı pivan û hızrên cıvata me bıhısım. Her bı vi awayi, ez tu gazıncian jı tu kesi û saziyê ji nakım.

İroj êdi ez tu kesi bı diyarikırına berhemeki xwe nerehet nakım. Jı xwe xeyni çend kesan, jı berê va, Kurd jı bo hunera mın tu tışteki jı mın napırsın. Lı ba me ne rexnegıriya hunerê heye û ne ji bı pivanên cihana hunerê, diyalogeki bı hunermendan ra heye. Ez sedema vê yekê dızanım, mın behsa hın aliyên vê pırsgırêkê kıriye.

22/12/2012

Çend grafikên ku mın weki qertên sersalê jı nas û dostan ra şandiye:


Celadet  A.  Bedırxan, 2002, grafika bı asit ya lı ser metal, 15x11 cm

Bırca Zembilfiros, 1998, grafika bı asit  ya lı ser metal, 19,5χ17 cm 

Bihar, 2004, grafika lı ser linoleum,17x11 cm


Cegerxwin, 2003, grafika lı ser metal û linoleum, 32x22 cm


Hevi 1,  2005, grafika lı ser linoleum, 15.5x10 cm

Hevi 2,  2005, grafika lı ser linoleum, 15.5x10 cm
Xalet,  2000, grafika bı asit ya lı ser metal , 15x14,5 cm


Zozan û Xezal,1996, grafika lı ser dar, 18x11 cmNizamettin Arıç û Albuma Azadi


Nizamettin Arıç, bı şıroveya xwe ya xweser, bı reng û bêhna dengê xwe, berê xwe dıde warê bav û kalan. Berê xwe da berhemên zarok û neviyên Kurdên Êzıdi, yên ku bı zehmeti xwe gıhandıbûn ber bextê Rusiya Qeyseri. Ew Kurdên ku hejmara wan ji bı qasi navçeyeki pıçûk yê Kurdıstanê ye, dı şertên hıkma Sovyetê ya Ermenıstan û Gurcıstanê da, jı wan hat ku bêhna mıletbûnê bıdın û bıstinın, bı gelek ervaz û nışivan va ev berhemên gıranbuha afırandın.

Pışti nıvşê êşxwar û bı xem yê weki Erebê Şemo, Heciyê Cındi û Qanatê Kurdo, yên ku dı sêwixaneyan da mezınbûbûn lê wan himê edebiyata kurdi ya nûjen lı Sovyeta berê danin, nıfşê dıduyan yê ku lı Ermenıstanê hate dınê, yên weki Fêrikê Ûsıv û Eskerê Boyik û gelekên dın, dı warê helbest û berhemên dın yên edebiyatê da pêşketın.

Nizamettin Arıç, melodiyên xwe nûjen bı çavkaniyên muzika kurdi avdıde û sentezeki sıpehi ya serketi dıafrine. Albuma “Azadi” minakeki baş ya vê yekê ye ku, dema helbesta lirik ya bı hêz, bı melodiya muzika bı kalite ra têne ba hev, vêca berhemeki çewa serketi dertê meydanê.  Helbestên van her du helbestvanên me yên hêja, disa bı me dıde xwıyakırınê ka çewa zımanê xelkê dıkare bıbe zımanê helbestên bı naverok û yên bı hêz û çewa ev zıman per û baskên xwe vedıde.

Ez dıbêm qê, ev cara pêşi ye ku Kurdên bakûrê Kurdıstanê bersıveki hınde baş û lıhevhati dıdın beramberê wê xêr û xweşi û xızmeta ku hunermendên Beşa Kurdi ya Radyoya Êrivanê lı me kırıne. Nizamettin Arıçê hêja, lı ser navê me Kurdên bakûrê Kurdıstanê û hemû Kurdıstanê, jı Kurdên Sovyeta berê, yên ku zıman û kultura xwe parastıne ra dıbêje “mala we ava û wun her hebın û bıafrinın”.

Jı aliyê di va, dema ku em bala xwe dıdıne albuma “Azadi”yê, em dıbinın ku Nizamettin Arıç şıroveki nû daye helbesta “Gozel” ya Fêrikê Ûsıv. Aramê Tigranê nemır, berê, beşeki mezın ya vê helbestê bı reng û awayê muzika xwe, bı navê “Kewa Gozel” kırıbû stran. Ev strana kevn ya Aramê Tigran, dı albûma wi ya bı navê “Serxwebûn Xweş e”(Aydın Muzik & Mir Produktion), ya ku dı sala 1995 a da hatiye qeydkırınê da ji heye. Lê, çewa ku navê tu helbestvanên ku gotınên stranên vê albuma Aramê Tigran afırandın, nehatiye nıvisin, navê Fêrikê Ûsıv ji nehatiye nıvisin.

Vê carê Nizamettin Arıç berê xwe dıde vê helbesta Fêrikê Ûsıv û bı melodiyeki dın, bı awayeki dın yê serketi, straneki dın çêdıke. Muzika vê stranê hindek rithma muzika Maurice Ravel ya bı navê “Bolero” ani bira mın.

Ev cara dıduyan e ku ez leqayê helbesteki têm ku şıroveyên jı hev cıhê lı serê hatıne çêkırın û bûne du stranên cıhê yên serketi. Xeyni vê helbesta navbori, helbesta di, helbesta Cegerxwinê nemır yê bı navê “sala 1959” e, ku ez dıbêm qê pêşi Nizamettin Arıç kıriye stran û dûra ji Semir Eli vê helbestê bı awayeki di, disa serketi kıriye straneki dın. (Her çıqas ku mın dı qenelaki televizyonê ya Kurdan da, strana Semir Eli ya bı vê helbesta Cegerxwin ditıbe û sehkırıbe ji, ez pê nızanım ka Semir Eli çı navi lı vê strana xwe daniye. Mın vê strana Semir Eli dı Youtube da ji peydanekır.)

Lı kêleka stranên serketi yên dın, strana ku heri zêde tesir lı mın kır strana “Zarotiya me” bû, ya ku helbesta wê Eskerê Boyik nıvisiye. Dıbe ku sedem ew be ku zarokatiya mın bı xwe ji kêm zêde dı nav feqirtiyê da derbasbûbû be, lê ez dıbêm qê ev helbesta hanê, hesreti, bêçaretiya mırovan û wek nesleki, zarokatiya me bı xwe ya wunda, bı awayeki baş dıde xwıyakırınê.

Nizamettin Arıç bı stila muzika xwe, muzika kurdi zengintır kıriye, ew hunermendeki serketi û ronakbireki Kurdıstani yê xwediyê pivan, exlaqa siyasi û karekter e. Ewi hunera xwe nekır xızmeta parti û xızban û nebû hunermendeki kole. Wi bı serbılındi pivana hunera xwe bı xwe çêkır û bı vi awayê hunereki serketi jı bo mılet û welatê xwe avakır. Em wek mılet, bı vê hunera wi ya ku dı sewiya bılınd da ye, kêfxweş û serbılınd ın.

Erê, pışti 96 salan, dı warê hunerê da be ji, herema Serheda bakûrê Kurdıstanê bırayên xwe yên ku hêlina wan hatıbû herımandın hımbêz kır. Dema ku çiyayên Agıri û çiyayê Elegezê destên xwe dıdın hevdu, hıngê berhemên gıranbuha yên weki “Azadi” dertên meydanê.
30/10/2011


Nizamettin Arıç, 2016, hıbra çini, 25x17 cm 


06/01/2017

Ez ê Ez

Ez ê Ez

Ez ım ew kes
xwediyê hum û gum,
bı her tışti dızanım
yên do, iro û sıbê.

Jı tışteki ra bêjım reş,
jı heqê kê ye,
da ku bıbêje sıpi,
an ji rengek dın.
Ez jiyanê lê reşdıkım,
wi dıkım
teniya bınê dizıkê.

Ez ım yê mezın,
ne dumayikê mın
wê hebın,
ne ji hebû
keseki beriya mın.

Pirozbıkın mın,
ev e xebat
û karê we.

2013


Labirent, 2012, reji, 10,5x14,5 cm

29/12/2016

Çerx

Ez dıbinım ku ne wusa ye
lê çı bıkım,
jı bo parastına postê xwe
ez ji bûme
hevalê rovi û gur.

Hebo hebo nas û dost çûn,
bûn gepa devê gur,
an ji dı mezatê da
bı buhayê sıfır
hatın fırotınê.

Mın her xwe parast
û rutbeyên xwe ji
bılınd kır.

Lê nıha dor hate mın,
keseki tune ye
da ku were hewarê.
Hınên dın hatın ciyê mın
û ez ji,
ketım devê topê.

2013

Reşbini 1, 1994, pênus, 28,5x21 cm

27/12/2016

Ku bı rasti ji


Ku bı rasti ji
rastiya tıştan hebûya,
wê her kes bıbûya
layıqê wi ciyê heyi.
Lê em çı bıkın,
dewran dewrana fêlbazan e,
dêk û dolab bûne huner.

Û em ji dı destên wan da
bûne kobay
jı bo cerıbandınê
û dı kûrga wan da
bûne pere
jı bo xerckırınê.

Armancên esil
û daxwazên piroz,
dı destên wan da
bûne zıbl.
Bêndera siyasetê
û awayê xebatê,
vêca bûne sergo
û selexaneya
hêrandına rêhevalan.

2013

Reşbini 4, 1994, pênus, 28,5x21 cm

Dengûbehs

Dengûbehs

Dı welateki bênav da
mıleteki şıkesti me ez.
Mın,
jı her dagırkeri ra
xızmetkariyê kıriye,
Lê ez nebûm
xızmetkarê xwe.

Lı ser qehremantiya mın,
destan û efsane çêbûne,
lê nıha,
ez bûme,
sêwiyê ber diwaran.

Lı ber xelkê,
ez nezan û bê qimet ım,
lê lı ba xwe,
ez zehf zana me,
ez xwe xelkeki
40 mılyoni dıbinım,
ez dıbêm ku,
ez rast û bı heq ım,
lê hemû dınya
lı dıji mın e.

Ez xwe
wek pêşengê
mazlûmên dınê dızanım,
lê haya mazlûman jı mın nine
Ez koleyê
bextreşiya xwe me.

20/6/2012
Reşbini 3, 1994, pênus, 28,5x21 cm

17/12/2016

Ronakbir


Ronakbirên me,
pır ronak bûn.
Tıştên ku jı wan dıhate xwestınê,
bı dıl û can dıgotın.

Wan ne guh dıda hışê xwe
û ne ji wujdan bı wan va mabû.

Jı mehsûlên ronakbiriyê,
dıxwestın zû zûka
 nesibên xwe bıstinın.

Bênesib mayin,
teahliti û bêkesitiya çilekeşan bû,
dıviya ku merıv ehmeq bûya
da ku bıda ser şopa
 xemxwar û çilekêşan.

Erê,
ronakbirên me yên xesandi,
bı dıl û can
bûbûn berdevkên piyaseya bı bereket.

4/3/2013Komposizyon 3, 2009, hıbra çini û pênusên rengin, 5x6 cm

16/12/2016

Mırid


Dıbe
ku êdi mıj belavbûbe,
dimenê wunda ji, êdi xwıya dıke,
lê mıridên me,
weki her dem,
dı nav reştariya hışê xwe da,
wê disa “rasti”ya xwe bışopinın.
Ev e bê bextiya me
û sedema stûxwari û şıkestına me.

4/3/2013
Komposizyon 1, 2009, hıbra çini û pênusên rengin, 5x4,5 cm

Hunermend


Dı bazara rewac da,
hunermend hunera xwe dıgot.
Bıhayê her tışti hebû.
Bıhayê hunerê ji,
dı dema xwe da,
 tafıl dıhate dayin.

“Navê te lı dınê be”
berê dıhate gotın,
lê nıha, şan û şohret û navûdengi,
tenê bı xêra satelitan çêdıbûn.

Dı nav şıkefta tenayitiya xwe da,
gotına gotınê,
gelek zehmet bû jı bo hunermendan.

Lê dı şaneşina camekani da,
nıha hunermend dıbûn
delaliyên ber dılê nezanan
û huner  ji,
dı nav serabên xelkeki şıkesti da
dıbû abideya hunermendên xesandi.

4/3/2013Mırov, 2010, hıbra çini û pênusên rengin, 4x3,5 cm

Xwebûn


Mın tu cari xwe nekır “xwe”.
Çirokên xayintiyê yên jı devê çirokbêjan,
xweşi mın dıçın.
Çı xweş e ku,
êdi ez şiyar, azad û xwedi irade me.
Ez ê bındestê bındestan,
êdi bûme xwerekê devê çirokbêjan.

3/8/2016


Teyrê lal, hıbra çini û pênusên rengin, 2004, 5,5x6 cm

Ez ê ne ez


Xwıya nake ka ez çı dıxwazım,
gaveki mın ber bı pêş
ya di ber bı paş e.
Bêy ku ez pê bıhısım,
ez bûme yek jı dıjberên xwe.

Lê sloganên mın gırover ın,
lastiki ne,
ber bı her aliyê va têne kışandınê.
Her dıbêjım ku ez serketi me
dı dema ku,
ez êdi ne ez ım.

3/8/2016Qulıng, 2003, hıbra çini û pênusên rengin, 5,3x13,5 cm 

Xwezi


Mın dıxwest,
dı şertên wekheviyê da,
anagorê çavkaniya zımanan
û anagorê hêz û taqeta zımanan,
mın rıkeberiya kurdi û tırki bıdita.

Ka wê kijan zıman
mılê xwe lı zımanê di bıxısta
û anagorê qanûnên xwezayi,
ka wê kijan zıman yê di bışkanda.

Lê ez çı bıkım,
nıha per û baskên mın
û pê û destên mın şıkênandıne.
Û disa ji dıvê ku ez bazdım
û her wusa ji,
jı çavkaniyên xwe
 hêza xwe hılgırım
û karıbım bıfırım.

16/10/2014


Qulıngί, 2004, hıbra çini û pênusên rengin, 7x7,5 cm 

Hut


Me lı hewşa mala xwe da ferxıkeki dit
pêşi hûrık bû, me dıgote qê jı me ye
lı ber dılê me xweşık bû.
Me armancên mezın bı pê va gırêda,
me bı mal û canê xwe xwedikır.

Gav bı gav
kevır bı kevır
xiçık bı xiçık
bı me hemûyan, bû hêz.

Ferxıkê me mezın bû
me dit ku vayê ne jı  malê ye,
tenê xwina ku xwe pê têrdıkır
jı malê bû.

Nıha,  me dit ku,
vayê jı aliyê xêrnexwazan va
bı mebest
û bı plan
avêtıbûn hewşa mala me ev têjık.

Nıha, êdi mezın bûye,
vêca lıbo lıbo
xwediyên malê dıhêre.

27/5/2014


Komposizyon 2, 2009, hıbra çini û pênusên rengin, 5x6 cm


His


His
Carna his tenık dıbın
dıbın pelçımeki lı ber bayê
an ji dıbın weki pêlên deryayê.
Êdi his xwe radestê guvaştına dıl
û pivan û hesab ji
dıbın mıj û dûman.
Merıv hıngê,
xweziya xwe
bı parsek û belangazan tine.
15/8/2013Qulıng, 2004, hıbra çini û pênusên rengin, 7x7,7 cm