29/12/2016

Çerx

Ez dıbinım ku ne wusa ye
lê çı bıkım,
jı bo parastına postê xwe
ez ji bûme
hevalê rovi û gur.

Hebo hebo nas û dost çûn,
bûn gepa devê gur,
an ji dı mezatê da
bı buhayê sıfır
hatın fırotınê.

Mın her xwe parast
û rutbeyên xwe ji
bılınd kır.

Lê nıha dor hate mın,
keseki tune ye
da ku were hewarê.
Hınên dın hatın ciyê mın
û ez ji,
ketım devê topê.

2013

Reşbini 1, 1994, pênus, 28,5x21 cm

No comments: