10/01/2017

Ez


Ku mezınati ji hebe ez ım
û zanin ji hebe ez ım.
Diroka xwe,
ez bı xwe dınıvisinım
û serê her deqeyi,
ez jı nû va dizayn dıkım.

Ez aşvan ım
û her dıhêrım,
aqûbeta her kesê lı dora mın,
jı bo mın genım e.
Ev nanê ku jı vi arvani dertê,
naneki piroz e,
ev e sedema mezınbûna mın.

Ki çı dıbê, bıla bıbê,
Ez dıkarım her aşvan
û xwediyê
vi nanê piroz bım.
De lı hımberê mın
werın secdeyê.
Ez ım hebûna we,
lewra bêy vi nanê piroz,
wun ne tu tışteki ne.

20/6/2012 

Kompozisyon, 2014, hıbra çini, 18x13 cm

No comments: