22/04/2010

Jına lı nav gundê ku ê were wêrankırın, grafika lı ser dar, 36x17,5 cm


No comments: