09/04/2010

Dê û zarok 2, 1998, grafika bı asit ya lı ser metal, 25x16,5 cm

No comments: