04/01/2011

Berhemên Hunermendên Kurd dı Salnameya 2011 ya Le Monde Diplomatique - Kurdi da

Salnameya 2011 ya rojnameya mehane ya bı zımanê kurdi, Le Mond Diplomatique – Kurdi, bı bermenên hunermendên Kurd hate xemılandın. Dı nav rûpelên salnameya ku bı du mezınayiyan hate çapkırımê da, resımên 7 hunermendên Kurd hatın weşandın. Ev hunermend ev ın:

Rustem Agala
Kadir Akyol
Serhad Bapir
Mahmut Celayir
Yusıv Bekır
Rodi Khalil
Hasan Hüseyin Deveci

Çewa ku tê zanin, her hejmara LMD Kurdi bı berhemên hunermendên Kurd xemlandi ye. Rojname her wusa dı derheqê van hunermendan da ji hın malûmatan dıweşine.Dı nav weşanên kurdi da, ev cara pêşin e ku rojnameyeki bı vi awayeyê berhemên hunermendên Kurd têdıxe nav rûpelên xwe û her wusa ji salnameyeki bı berhemên hunermendên Kurd dıweşine.

No comments: