05/06/2009

"Ex Libris"a jı bo kovara Nûdem'ê û Fırat Ceweri, 2003, grafika bı asit û şirêjê, 14x9 cm

No comments: